PORTFOLIO > Digital Prints

Graphic by Sanya Hyland - sanyahyland.com

Promo poster for organizing training
Promo poster for organizing training
Screenprint
2012